وب سرویس ارسال پیامک

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”ایران پیامک ؛ معتبرترین پنل اس ام اس در ایران” strings_font_style=”font-weight:bold;” strings_font_size=”desktop:30px;tablet_portrait:14px;mobile:15px;”]

در این صفحه می توانید افزونه پیامک وردپرس، پلاگین پیامک ووکامرس، افزونه ارسال اس ام اس دیجیتس، افزونه ثبت نام با شماره موبایل و… را رایگان دانلود نمایید

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7429|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/wordpress-sms-85×85.png|caption^null|alt^null|title^wordpress-sms-85×85|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک وردپرس” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fwordpress-plugins%2F|||” button_text=”افزونه پیامک وردپرس” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7428|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/woocommerce-sms-85×85.png|caption^null|alt^null|title^woocommerce-sms-85×85|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک ووکامرس” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fwoocommerce%2F|title:%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9||” button_text=”دانلود افزونه پیامک ووکامرس” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7427|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/Icon-1-80×80-1.png|caption^null|alt^null|title^Icon-1-80×80 (1)|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه دیجیتس” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fdigits-wordpress-mobile-number-signup-and-login%2F|||” button_text=”افزونه دیجیتس” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7430|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/opencart-logo-200×200-85×85.png|caption^null|alt^null|title^opencart-logo-200×200-85×85|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”دانلود افزونه پیامک اپن کارت” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fopen-cart%2F|||” button_text=”افزونه پیامک اپن کارت” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7432|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/prestashop-1.png|caption^null|alt^null|title^prestashop-1|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک پرستاشاپ” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fprestashop%2F|||” button_text=”افزونه پیامک پرستاشاپ” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7435|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/whmcs-1.png|caption^null|alt^null|title^whmcs-1|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک WHMCS” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fwhmcs%2F|title:%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9||” button_text=”افزونه پیامک WHMCS” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7433|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/joomla-2.png|caption^null|alt^null|title^joomla-2|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک جوملا” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fjoomla%2F|||” button_text=”افزونه پیامک جوملا” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7437|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/gravityform-sms-2-80×80.png|caption^null|alt^null|title^gravityform-sms-2-80×80|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک گرویتی فرم” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fgravity-forms%2F|||” button_text=”افزونه پیامک گرویتی فرم” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7439|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/virtualfreer.png|caption^null|alt^null|title^virtualfreer|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک ویرچوال فریر” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Ffreer%2F|||” button_text=”افزونه پیامک ویرچوال فریر” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7440|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/holoo-80×80.png|caption^null|alt^null|title^holoo-80×80|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”ارسال پیامک از طریق هلو” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fholoo-accounting%2F|title:%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9||” button_text=”ارسال پیامک از طریق هلو” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7441|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/dokan.png|caption^null|alt^null|title^dokan|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک کلاسی پرس” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fclassipress-sms-plugins%2F|||” button_text=”افزونه پیامک کلاسی پرس” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”#b55ee8″ border_radius=”5″ icon_type=”custom” icon_img=”id^7294|url^https://iranpayamak.org/wp-content/uploads/2019/09/password.png|caption^null|alt^null|title^password|description^null” img_width=”70″ bg_color=”rgba(239,239,239,0.45)” block_title_front=”افزونه پیامک os class” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Ffarazsms.com%2Fosclass-sms-plugins%2F|||” button_text=”افزونه پیامک os class” button_txt=”#ffffff”]
[ult_createlink title=”راهکار عبور از بلک لیست” link_hover_style=”Style_1″ text_color=”#9301ee” title_font_size=”desktop:26px;” heading_style=”font-weight:bold;”]

برای ارسال پیامک‌های سایت شما، ارسال پیامک‌ کد فعال سازی و ارسال پیامک ثبت نام با شماره موبایل و… مشکل عدم دریافت پیامک توسط افرادی است که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند، ما به شما راهکار استفاده از خط خدماتی خودمان را در نظر گرفته ایم تا بتوانید از خط خدماتی ما برای ارسال پیامک اطلاع رسانی به افرادی که دریافت پیامک را مسدود کرده‌اند، استفاده نمایید.

[ult_animation_block animation=”pulse” animation_duration=”3″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″]
[/ult_animation_block]